SIKÇA SORULAN SORULAR

1. SAHİP OLDUĞUM PAY(LAR) NASIL TEMSİL EDİLECEK? YASAL GÜVENCESİ VE GARANTİSİ NEDİR?

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 18.maddesi;

“Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı Ortaklık Senedi ile temsil olunması şarttır.”  hükmünü getirmektedir.

Buna göre kanunda yazılı başlıkları da ihtiva edecek şekilde “Ortaklık Senedi” belgesi tanzim edilerek Yönetim Kurulu tarafından imzalanır.

Bu belgeye kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği tarih yazılır ve ortağa imza karşılığı teslim edilir.

Bu belge resmi ve kıymetli evrak hükmünde olup devlet denetimindedir.

2. KOOPERATİFTEN AYRILMAK VE HİSSEMİ İADE ETMEK İSTERSEM ÖDEDİĞİM PARAYI GERİ ALABİLİR MİYİM?

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 10-11-12 ve 17.maddeleri uyarınca;

İsteyen her ortak kooperatiften çıkabilir ve ödediği paranın iadesini isteyebilir.

Yasal olarak ayrılmak isteyen ortağa, o anda hissesinin güncel değeri ne olursa olsun, sadece başlangıçta ödediği para miktarı yasal süresi içinde iade edilecektir.

3. HİSSEMİ BAŞKASINA DEVRETMEK İSTERSEM NE YAPMAM GEREKİR?

Ortaklar; kendi bulacakları başka kişilere hisselerini devredebilirler. Kooperatif yönetimi, payını devretmek isteyen ortağa, güncel fiyatları bildirmek suretiyle, payın güncel değerinden ve karlı bir şekilde devredilmesine yardımcı olacaktır. Tarafların devir dilekçelerinin Kooperatif Yönetim Kuruluna ulaşmasını müteakiben gerekli yasal işlemler başlatılarak devrin  gerçekleşmesi sağlanacaktır.

4. AYLIK VEYA YILLIK AİDAT TOPLANACAK MIDIR?

Kuruluşundan bugüne kadar ortaklardan hiçbir isim altında herhangi bir aidat toplanmamıştır. Genel Kurulda aksi bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu tarafından aylık veya yıllık herhangi bir aidat toplanmayacaktır.