Etap 1

Arazi Satın Alma ve Toplama Etabı (2022 yılına kadar)

Maksimum hisse miktarı 1.000 adet ile sınırlandırılmıştır. Bu hisselerin 2/3 kadarı hissedarlar tarafından satın alınmıştır. Buradan elde edilen mali kaynakla piyasadan büyük araziler toplanmıştır.

Kalan az miktardaki hisselerin devrinden elde edilecek mali kaynakla ise piyasadan arazi satın alma faaliyeti tamamlanacaktır.

Sonrasında satın alınan bu araziler, ilgili yasalar çerçevesinde toplulaştırma yapmak suretiyle birleştirilecektir.

Bu sayede projeyi hayata geçirmek için gerekli olan yaklaşık 3.000.000 m2 arazi büyüklüğüne ulaşılmış olacaktır.

Bunun anlamı ise herbir hisse başına yaklaşık 3.000 m2  arazinin karşılık gelmesidir. 

Etap 2

İmar Planı Etabı (2022-2023)

Bu etapta proje arazisinden yasaların kooperatiflere tanıdığı ayrıcalıklar kullanılarak özel imar geçirilecektir. Yani “Proje Arazisi” böylelikle “İnşaat Arsası” statüsünü alacaktır ve  sahip olduğunuz hissenin değeri ciddi oranda yükselecektir. Özel imar faaliyeti sonrasında ise proje arsasına konutlar, eğitim öğretim tesisleri, sosyal tesisler,  sağlık tesisleri,  ticari alanlar ve nitelikli peyzaj alanları yapılabilecektir.

Etap 3

Kat Karşılığı İnşaat Etabı (2023-2024)

Türkiye’deki yasalar sayesinde arsa sahipleri, arsalarını inşaat firmalarına yani müteahhite kat karşılığı tahsis ederek, karşılığında anlaşılan oranlarda ve miktarlarda konut sahibi olurlar.

Böylece inşaat firmasının inşaat arsasını satın alması ve mali kaynak ayırması gerekmez. Arsa bedeli müteahhit tarafından proje sonunda konut olarak arsa sahibine ödenmiş olur.

Bu yöntemi kullanarak sahip olduğumuz arsa inşaat şirketine tahsis edilecektir. Sonrasında yüklenici firmayla proje inşaatı ile ilgili sözleşme yapılarak ve gerekli teminatlar alınarak proje inşaatı başlatılacaktır.

Etap 4

Konut Teslimatı Etabı (2027-2029)

Arsamız karşılığında başka herhangi bir bedel ödemeden inşaat firmasından herbiri yaklaşık 300 m2 büyüklüğünde 1.000 adet lüks konut kooperatif tarafından teslim alınacaktır.

Müteahhit tarafından tamamlanarak kooperatife arsa bedeli karşılığında teslim edilen lüks konutların tapuları ve anahtarları, noter huzurunda yapılacak çekilişle 1.000 adet hisse sahibine  adaletli bir şekilde dağıtılacaktır.